Det er viktig for oss i OCH å kunne gi barn som har behov for ortopediske hjelpemidler en best mulig mottakelse, vennlig behandling og et optimal produkt.

For å få til dette er et godt samarbeide med barnets foresatte og øvrig medisinsk personell meget viktig.

Det medisinske teamet rundt barnet, ofte bestående av lege, fysioterapeut og ortopediingeniør beslutter hva slags ortose (ofte kalt «skinne») som skal lages. Ortosen, altså hjelpemiddelet, rekvireres fra ansvarlig lege og dekkes, etter godkjenning, av folketrygden.

Eksempler på ortoser som lages er:

  • Ankelortoser for barn med spissfot eller ustabile ankelledd.
  • Korrigerende ortoser til barn med klumpfot.
  • Dag- og nattortoser til «tågåere» (barn som går på tærne).
  • Ståskall til barn med forskjellige diagnoser, som trenger ett individuelt tilpasset ståhjelpemiddel.
  • Sittekorsetter til barn med svak truncuskontroll (barn som har vanskeligheter med å styre overkroppen).
  • Ortoser av typen «Ferrari» til barn med diagnosen MMC.

I tillegg tilbyr vi sko, fotsenger og andre ortopediske hjelpemidler spesialtilpasset barn.

Ved måltaking brukes i stor utstrekking gips. Den aktuelle kroppsdelen gipses inn og korrigeres i riktig stilling. Ved måltaking bestemmes design med hensyn til materialer, farger og annet som er viktig for barnets behandling.