Hva er en PEVA ortose og nattortoser til barn?
Dette er ortoser (gjerne i plast) som brukes for å korrigere foten ved forskjellige medfødte feilstillinger som for eksempel klumpfot, spissfot og forfotsadduksjon.

Hvorfor får man en nattortose?
Man får en nattortose for å gi en langvarig tøyning på en sene og andre bløtdeler eller opprettholde lengden på senen i den tiden det tar før den leges etter en operasjon. Ortosen settes på så snart legen finner dette tilrådelig, evt. etter at foten er operert eller tøyd ved gipsing.

Hvem rekvirerer ortosen?
Ortosen rekvireres av en legespesialist; ortoped, revmatolog, nevrolog, fysikalsk medisiner eller av en annen lege med rekvisisjonsrett godkjent av Helsedirektoratet. Legeuttalelsen kan gjelde for inntil fem år.

Tilpassing/levering av ortosen.
Dette gjøres etter mål, og/eller etter en gipsavstøpning, avhengig av hvilken type ortose som er rekvirert. Måltakingen skjer enten ved det sykehus en får behandling, eller ved en ortopedisk klinikk som f.eks. OCH ortopedi. Prøving og levering skjer som regel etter 1-2 uker, såfremt ortosen ikke må justeres.