OCH ortopedi AS har aner helt tilbake til 1846, den gang Moritz Gallus og Carl Brose på hver sin kant etablerte seg i Oslo som henholdsvis bandagist og kirurgisk instrumentmaker.

gammelmann

gammelmann2

Disse virksomhetene endrer senere navn til henholdsvis OBA og Ortopedisk Centralverksted & Helsemateriell. I 1985 skiftet sistnevnte bedrift navn til OCH ortopedi og i 1993 ble selskapene OBA og OCH fusjonert. Dagens OCH ortopedi AS består av fire avdelinger fordelt på Oslo, Ålesund, Fredrikstad og Lillehammer.

I 1996 ble OCH Ortopedi AS et heleid selskap av Ausonius Medical AS. I 2013 ble OCH Ortopedi AS en del av Össur http://www.ossur.se/.

OCH Ortopedi AS skal være landets ledende virksomhet innen ortopediske hjelpemidler.

Fundert i kvalitetsledelse og en fleksibel, faglig og teknisk høyt kvalifisert organisasjon skal OCH, i samarbeide med leverandører, utdanningsinstitusjoner og annet helsepersonale, videreutvikle tilpasningen av ortopediske hjelpemidler og formidle kompetanse.

Målsettingen er å bedre nåværende og fremtidige pasientkunders livskvalitet slik at vi sikrer oss langvarige kunderelasjoner.

OCH skal arbeide for en stadig optimalisering av driften både for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet og i samarbeid med NAV bidra til en mest mulig samfunnsøkonomisk gunstig utnyttelse av de midler som stilles til rådighet innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

OCH’s organisasjonskultur skal være preget av åpenhet, ærlighet og direkte kommunikasjon. Kritikk skal fremsettes direkte og konstruktivt overfor den det gjelder. Organisasjonskulturen skal stimulere til åpen og direkte diskusjon av viktige spørsmål og samtidig kreve lojalitet utad når beslutninger er tatt. Organisasjonskulturen skal fremme etisk refleksjon og moden forståelse for avveininger mellom økonomisk verdiskapning, miljøhensyn og overordnede menneskelige og samfunnsmessige mål.

Det skal arbeides for etisk bevisstgjøring i vår daglige utøvelse av ledelse, administrasjon, produksjon, pasient-/kundekontakt og kommunikasjon.

OCH Ortopedi AS – Etiske retningslinjer for handel

Bedriftene i den norske ortopeditekniske bransjen har via bransjeforeningen OVL utviklet vedlagte etiske retningslinjer for handel (CoC). Etisk handel er viktig for OCH Ortopedi AS, og derfor bestreber vi oss på å sørge for at disse retningslinjene blir fulgt i hele vår virksomhet.

Last ned PDF her

Foretningside

OCH ortopedi AS er en norsk ortopedibedrift som, i samarbeide med pasient, annet helsepersonell og NAV; skal bidra til å forbedre enkeltindividers livskvalitet ved hjelp av rådgivning, behandling, produksjon, utvikling og markedsføring av ortopediske hjelpemidler.

OCH ortopedi AS skal, gjennom:

  • en kvalitetsbevisst organisasjon med fokus på hele mennesket
  • høyt kvalifiserte, kompetente, kreative, nysgjerrige, forandringsvillige ortopediingeniører, ortopediteknikere og andre medarbeidere
  • optimale produkter og materialer

sikre fornøyde og lojale kunder ved å være en markedsledende ortopedibedrift som dekker bevegelseshemmedes behov for proteserortopedisk fottøyortoser og sits (etter avtale med NAV og godkjenning av rekvirerende lege/ortoped/fysikalskmedisiner).