Lars Christian Beck

  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden 2001
  • Utdannet ortopediingeniør fra The University of Salford i England 1997-2001
  • Turnustjeneste OCH Oslo: 2001 -2003
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2003