OCH ortopedi Otta

Vår klinikk i Ola Dahlsgt 8 ligger vis a vis Otta Hotell. Det er kort vei til Otta Skysstasjon med buss og togforbindelse. Parkering finner du som regel rett utenfor klinikken eller i umiddelbar nærhet. I vårt langstrakte fylke, betyr vår tilstedeværelse på Otta en betydelig kortere reisevei for pasienter i nord- og midt-gudbrandsdal.

Her, som på alle våre avd. er alle pasienter like viktige, og vi gjør vårt ytterste for å gi den beste behandling som mulig. Vi kan tilby måltaking, prøving/tilpasning og justering av de fleste typer ortopediske hjelpemidler. Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss.

OCH ortopedi i Oppland fylke har i tillegg til klinikken på Otta også klinikker på Lillehammer og Gjøvik Sjukehus.

Alle forespørsler angående timebestilling og andre henvendelser rettes til OCH Ortopedi
(Lillehammer) – Tlf.: 61 24 73 30 – Mob: 907 38 189

Med vennlig hilsen Klinikkleder OCH ortopedi Otta
Anne Cathrine Lien 

 Anne Cathrine Lien
  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 1989
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høyskolen i Oslo, avdeling helsefag 1982-1985
  • Turnustjeneste Sophies Minde Oslo 1985-1987
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1987
  • Ortopediingeniør Sophies Minde Oslo 1987-1988
  • Ortopediingeniør OCH Lillehammer 1989
  • Ortopediingeniør OCH Otta 1991- 

Offentlig godkjent ortopediingeniør
Websider: DalboMulti Media Enk ©2012