OCH ortopedi AS på Sykehuset Telemark Notodden

Helt siden 1980-tallet har OCH ortopedi AS hatt et samarbeide med Sykehuset Telemark Notodden angående ortopediteknisk tilbud til pasienter og service på ortopediske hjelpemidler.

Sykehuset Telemark Notodden er en del av Telemark sykehus som inngår i Helse Sør-Øst.

OCH ortopedi AS er stolte av å ha Sykehuset Telemark Notodden som samarbeidspartner. Sammen gjør vi vårt beste for hjelpe deg med nødvendig informasjon når det gjelder nyutvinning og fremskritt innen ortopediske hjelpemidler, samt bidra til at du får den hjelp du trenger. Vi har ortopediteknisk klinikk på Sykehuset Telemark Notodden med service for ortose- og protesepasienter en gang i måneden.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til OCH ortopedi på Sykehuset Telemark Notodden.

Websider: DalboMulti Media Enk ©2012