Skip to content
Menu
anne c
Innlandet
  • Ansatt i OCH avd. Oppland siden Januar 1989
  • Autorisasjon som Ortopediingeniør: 1987
  • Utdannet Ortopediingeniør ved Statens høgskole i Ortopediteknikk : 1982-1985
  • Turnustjeneste ved Sophies Minde Ortopedi as : 1985-1987
  • Tidligere yrkespraksis/erfaring: Jobbet som Ortopediingeniør ved Sophies Minde fra august 1987 til desember 1988