Armend Fejzulai

Armend Fejzulai
Stilling: Ortoped
Avdeling: Sarpsborg

 Spesialist innen ortopedisk kirurgi og barneortopedi.

Fejzulai tilhører regionens barnehabiliteringteam, og jobber hovedsakelig med barn/ungdom, men tar også vurderinger innen generell ortopedi. Forsker på hoftelidelser hos barn. Konsultasjoner ved vår avdeling i Sarpsborg.