Bridget Darko

Bridget Darko
Avdeling: Helsfyr
  • Utdannet ortopediingeniør fra OsloMet – Storbyuniversitet, campus Oslo fra 2018 til 2021
  • Ansatt i OCH Oslo høsten 2021
  • Turnustjeneste 2021 – 2023