Skip to content
LavOppløsning-OCH-Britt-Inger
Grålum
  • Ansatt i OCH Fredrikstad siden 1999
  • Utdannet ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping 1989 – 1992
  • Turnustjeneste 1993-1995 hos Sun-Chris Ortopediske og Agder Ortopediske
  • Ortopediingeniør Ortopedi Väst AB 1995 – 1999
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1999