Skip to content
Menu
LavOppløsning-OCH-Espen S
Grålum
  • Ansatt i OCH 1982
  • Offentlig godkjent ortopediingeniør 1985
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høyskolen i Oslo, avdeling helsefag 1979-1982
  • Turnustjeneste OCH avd. Østfold 1982-84/85.
  • Avbrutt av militærtjeneste i HMK Garden 84/85