Frida Lyngnebrant

Frida Lyngnebrant
Avdeling: Lysaker
    • Ansatt i OCH siden 2019
    • Utdannet ortopediingeniør ved Høgskolen i Jönköping (Sverige) 2012 – 2015
    • Autorisasjon som ortopediingeniør 2017
    • Turnustjeneste i Ortopediteknikk AS avd. Ryen 2015-2017
    • Ortopediingeniør i Ortopediteknikk AS avd. Ryen 2017-2019