Gudrun Heil

Gudrun Heil
Stilling: Kliniker
Region:Nord-Norge
Avdeling: Tromsø
  • Ansatt som kliniker med hovedfelt fotsenger hos oss siden oktober 2017. Tilpasser, modellerer og produserer fotsenger i tett samarbeid med og under veiledning av godkjent ortopediingeniør.
  • Medlem Spesialistgruppe Fotens diagnoser
  • Utdannet som ergoterapeut i Tyskland (Schule für Beschäftigungs- und Arbeitstherapie Lippoldsberg, 1992) og Nederland (Hogeschool Limburg Heerlen, 1999)
  • Master i helsefag (Universitetet i Tromsø, 2014)
  • Yrkespraksis som ergoterapeut i Tyskland og Norge 1992-2016 i første- og andrelinjetjeneste, hovedfelt somatisk helse
  • Vikarlærer ved ergoterapeututdanningen i Tromsø 2009-2012