Gunnar Granheim

Gunnar Granheim
Avdeling: Grålum
  • Senior ortopediingeniør OCH Østfold
  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 1976
  • Autorisasjon som ortopediingeniør siden 1978 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Fredrikstad siden 1978
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1973-1976
  • Turnustjeneste OCH Oslo 1976-1978
  • Avdelingssjef OCH Fredrikstad 1978-2010
  • Daglig leder Idrettsklinikken AS 1996-2014
  • Klinikkleder OCH Østfold 1978-2018