Hilde S. Bauck

Hilde S. Bauck
Avdeling: Helsfyr, Ålesund
  • Ansatt i OCH Ortopedi Oslo siden 2014   
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo 2011-2014
  • Turnustjeneste 2014-2016 hos OCH Ortopedi Oslo
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2016