Jannicke Smits Lund

Jannicke Smits Lund
Region:Nord-Norge
  • Har jobbet i klinikken siden 2013
  • Fagbrev som ortopeditekniker fra 2015
  • Leder i prøvenemnda i Troms og Finnmark fylkeskommune