Skip to content
Menu
2018_12_14_8102-2
Storo, (Nimi)
 • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1982-1985
 • Høgskolepedagogikk 1997-1998
 • Mellomfag pedagogikk 2000
 • Hovedfag (master)  i Helsefag (Rehabilitering) 2004
 • Nord-Norges Ortopediske Verksted (turnus/ortopediingeniør)  1985-1988
 • Sørlandets Ortopeditekniske Senter  AS  1988-1996
 • OCH Ortopedi  AS– avd Skien (engasjement)   1996-1996
 • Høgskolen i Oslo – Ortopediingeniørutd.  (80% stilling)  1996-2010
 • Ortopediske Hjelpemidler AS – NIMI Ullevaal (20% stilling)  1996-2010
 • Høgskolen i Oslo – Ortopediingeniørutd. (timelærer/sensoroppdrag)  2010 –
 • Ortopediske Hjelpemidler AS- NIMI Ullevaal (100% stilling)  2010 -2018
 • Norske Ortopediingeniørers Forening (div. styreverv)  1991-2001
 • Norske Ortopediingeniørers Forening – kurskomité 2001-2007
 • Kongressekretær: Nordisk O&P kongress i Oslo 2000
 • Medlem av programkomite: NordiskO&P kongress i Reykjavik 2003
 • Medlem av programkomite: Nordisk O&P kongress i København 2006
 • Det svenske høgskoleverket: Medlem av evalueringskomite:
 • Evaluering av den svenske P & O utdanningen i Jönköping  2006
 • Evaluering av læringsmål/eksamen ved P&O utdanningen i Jönköping  2012