Kari Bråten

Kari Bråten
Stilling: Tekniker
Avdeling: Fredrikstad

agansvarlig produksjon (fots og fottøy)