Kavita Kerai

Kavita Kerai
Avdeling: Helsfyr
  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 2016
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2018 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Oslo siden 2018
  • Ortopediingeniør (Bachelorstudium i ortopediingeniørfag) fra Høgskolen i Jønkøping, Sverige 2013-2016
  • Turnustjeneste OCH Oslo 2016-2018