Kristin Jahren

Kristin Jahren
Stilling: Kliniker
Avdeling: Helsfyr

Ansatt i OCH siden 1. april 2021

Uteksaminert fra Fysioterapihøgskolen i Oslo 1994

Turnus på Vestfold Sentralsykehus og Svelvik kommune

Autorisert Fysioterapeut fra 1995