Kristina Tominich

Kristina Tominich
Avdeling: Helsfyr
  • Ansatt i OCH Oslo siden 2005
  • Utdannet ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping Sverige, 2002-2005
  • Turnustjeneste 2005-2007 hos OCH Oslo
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2007