Skip to content
Menu
2018_12_14_8112-2
Storo, (Nimi)
  • Utdannet ortopeditekniker fra OBA/Ortopediteknikk AS, Fagbrev 1982
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1982-1985
  • Turnustjeneste, Ortopediteknikk AS 1985-1987
  • Ortopediingeniør, Ortopediteknikk AS (Oslo, Tønsberg, Stavanger) 1987-1995
  • Ortopediingeniør, Ortopediske Hjelpemidler 1996-2018
  • For øvrig: NOIF ca 10 år, hvorav leder i 2 år 1989-1999