Skip to content
Menu
2018_12_14_8359-2
Helsfyr, Ålesund
  • Klinikkleder OCH Oslo (inkl Akershus, Møre og Romsdal og Rogaland samt ortoseavd)
  • Faglig leder ortopedisk fottøy
  • Styremedlem OCH Ortopedi AS og Impro AS
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1987 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Oslo siden 1996
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1982-1985
  • Helseledelse (grunnstudiet 30 sp.), Handelshøyskolen BI (2015-2016)
  • Ortopediingeniør, Sun-Chris Ortopediske AS 1987-1996
  • Styremedlem Sun-Chris Ortopediske AS 1995-2015