Linn Ottem-Frydenberg

Linn Ottem-Frydenberg
Avdeling: Helsfyr
  • Ansatt i OCH Oslo siden 2011
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2013
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo 2008-2011
  • Turnustjeneste 2011-2013 hos OCH Ortopedi avd. Oslo