Marie Standal

Marie Standal
Avdeling: Helsfyr
  • Ansatt i OCH Oslo siden 2018
  • Utdannet ortopediingeniør fra OsloMet- storbyuniversitetet­ 2015-2018
  • Turnustjeneste 2018-2020