Skip to content
Menu
2018_12_14_8148-2
Helsfyr
 • Ansatt i OCH ortopedi AS siden oktober 2004
 • Ortopediingeniør og OCHs hovedansvarlig ved Bevegelseslaboratoriet ved Sunnaas sykehus HF, Helse Øst siden april 2005
 • Turnus- og studentkoordinator siden 2008
 • Utdannet ortopediingeniør fra Høyskolen i Oslo, avdeling helsefag 1985–88
 • Candidata magisterii, Universitetet I Oslo
 • 1/2 års studium i faglig-pedagogisk utviklingsarbeid for helsepersonell, Høgskolen i Oslo 1994 – 95
 • Støttekontakt for emosjonelt funksjonshemmet barn,Nic Waal’s Institutt 1986 – 88
 • Turnustjeneste ved Trøndelag Ortopediske Verksted, Trondheim 1988 – 90
 • Off. godkj. Ortopediingeniør 1990
 • Ortopediingeniør, Drammen Ortopediske Institutt 1990 – 91
 • Ortopediingeniør, Balgrist Orthopädische Universitätsklinik Zürich, Schweizerisches Paraplegikerzentrum; Orthopädische Werkstatt: Orthopädistin 1991 – 93
 • Høgskolelærer i ortopediteknikk og biomekanikk,
 • Høgskolen i Oslo, Ortopediingeniørutdanningen 1993 – 97
 • Hovedlærer i biomekanikk (deltid), Høgskolen i Oslo, Ortopediingeniørutdanningen 1997 – 99
 • Ortopediingeniør (deltid), Drammen Ortopediske Institutt: 1997 – 99
 • Forskning (deltid), Stiftelsen Sophies Minde, Rikshospitalet: Prosjekt; Innsamling, systematisering og revisjon av overlege Ths. Wyllers prinsipptegninger og biomekaniske analyser 1998 – 2001
 • Forskning (deltid), Stiftelsen Sophies Minde, Rikshospitalet: Prosjekt: Problem solving in orthotics and prosthetics by use of graphical analysis of principle.A theoretical approach with practical applications 2001 – 2004
 • Ortopediingeniør (deltid), Sophies Minde Ortopedi AS 1999 – 2004
 • Timelærer i biomekanikk (hovedansvar), konsulent for utarbeidelse av ny studieplan og undervisningsplan i mekanikk, Høgskolen i Oslo, Ortopediingeniørutdanningen siden 1999