Skip to content
Ingvild
Innlandet
  • Ansatt i OCH: Ansatt i OCH Ortopedi AS i 2007
  • Autorisasjon som ortopediingeniør: 2009
  • Utdannet ortopediingeniør fra høgskolen i Oslo 2004-2007 med utveksling til University of Stratchclyde i Glasgow mars-juni 2007.
  • Turnustjeneste OCH Ortopedi AS avd. Oslo fra 2007-2009
  • Tilleggsutdanning: “Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis” ved Høgskolen i Oslo 2011
  • Tidligere yrkespraksis/erfaring: OCH Ortopedi avd. Oslo 2007-2011, deretter avd. Lillehammer fra 2012