Skip to content
Menu
ystein
Innlandet
  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 2015.
  • Autorisasjon som ortopediingeniør: 2017
  • Turnustjeneste: OCH Ortopedi AS avd. Lillehammer fra 2015-2017.
  • Utdannet ortopediingeniør fra: Hälsohögskolan i Jönköping 2012-2015.