Per Opheim.

Per Opheim.
Stilling: Ortoped
Avdeling: Fredrikstad

Uavhengig Ortopedkonsult

Spesialist i generell og ortopediske kirurgi