Sigrid D. Normann

Sigrid D. Normann
Avdeling: Helsfyr
  • Utdannet ortopediingeniør ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA/OsloMet)) 2013 – 2016
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2018
  • Ansatt hos Teknomed AS, Sandefjord 2016 – 2019
  • Ansatt i OCH siden 2019