Sultan Mutez

Sultan Mutez
Region:Nord-Norge
  • Har i flere perioder jobbet som produksjonsmedarbeider hos oss
  • Har ansvar for fotsengfresing og tilhørende oppgaver
  • Gjør også en del skoarbeid hos oss