Skip to content
Menu
2018_12_14_8201-2
Lysaker
  • Ansatt ved OCH Oslo siden 2014
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2016
  • Autorisasjon som fysioterapeut 2009
  • Utdannet Ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo & Akershus 2011 – 2014
  • Utdannet Fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo 2005-2008
  • Basisår idrett, Norges idrettshøgskole (NIH) 2004-2005
  • Turnustjeneste ortopediingeniør 2014-2016, OCH Oslo
  • Turnustjeneste fysioterapeut 2008-2009, OUS Radiumhospitalet + Bydel Frogner
  • Ansatt ved OUS Radiumhospitalet, fysioterapeut 2009-2014