Skip to content
Menu
LavOppløsning-OCH-Vibeke L
Grålum
  • Ansatt i OCH Fredrikstad siden 2007
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo 1991 – 1994
  • Candidata magisterii Høgskolen i Oslo 1994
  • Videreutdanning i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo 2004
  • Turnustjeneste 1994-1996 hos Stölle Orthopädie i Hamburg, Norsk Ortopedisk Fottøy og Ortopedi Teknikk
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1996
  • Ortopediingeniør Ortopedi Teknikk 1996 – 2000
  • Høgskolelærer ved ortopediingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo 2000 – 2007