Åpningstider OCH ortopedi Sommeren: 2018

Avdeling Oslo:

Uke 26 (25/6 – 29/6)

Mandag – torsdag kl. 07:30 – 16:00

Fredag kl. 07:30 – 14:00

Uke 27 (2/7 – 6/7)

Mandag – torsdag kl. 07:30 – 15:30

Fredag kl. 07:30 – 14:00

Uke 28 – uke 31 (9/7 – 3/8)

Mandag – torsdag kl. 7:30 – 15:30

Fredag kl. 7:30 – 12:30

Uke 32 (6/8 – 10/8)

Mandag – torsdag kl. 7:30 – 15:30

Fredag kl. 7:30 – 14:00

Avdeling Fredrikstad:

Mandag – torsdag kl. 07:00 – 15:30

Fredag kl. 07:00 – 12:30

Avdeling Fredrikstad – Farmansgate:

Mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00

Avdeling Lillehammer:

Uke 27 og 28 (2/7 – 13/7)

Mandag – torsdag kl. 08:00 – 15:30

Fredag       kl. 08:00 – 14:00

Sommerstengt i uke 29 og 30 (16/7 – 27/7)
Vakttelefon Lillehammer uke 29 og 30: Elin Hedquist 915 57 885

Avdeling Ålesund:

Mandag – torsdag kl. 8:30 – 15:30

Fredag kl. 8:30 – 14:00

Sommerstengt i uke 29 og 30 (16/7 – 27/7)

Avdeling Nord Norge:

Mandag – fredag kl. 8:30 – 15:30