Armprotese

Hvem rekvirerer protesen?

Ved behov for armprotese, rekvireres dette ofte av ortopeden ved den kirurgiske avdelingen du er eller har vært innlagt på En protese kan også rekvireres av andre leger hvis du ikke er/har vært innlagt på sykehus. Det må være en lege med rekvisisjonsrett som er spesialist i ortopedi (ortoped), revmatologi (revmatolog), nevrologi (nevrolog) eller fysikalsk medisin (fysikalskmedisiner) eller av en annen lege med rekvisisjonsrett godkjent av Helsedirektoratet.

Ortopediingeniøren er den som tar mål til protesen og tilpasser den. Hvis du er innlagt på sykehus for å få din første protese, vil du også alltid møte en fysioterapeut eller ergoterapeut som hjelper deg med opptreningen.