2024_05_06_7651

Flyttet til Norge og fikk tilbake arbeidsgleden

Tekst: Bjørnhild Fjeld - Foto: Tore Fjeld

Lotta Cecilia Persson (50) hadde jobbet med ortoser både til barn og hunder (!) i hjemlandet Sverige. Nå har hun funnet både nye arbeidsoppgaver og ny inspirasjon hos OCH Ortopedi i Østfold.

Ortopediingeniør Lotta skiller seg ikke ut som svensktalende ved klinikken i Sarpsborg – og ellers i distriktet rynker ingen på nesen av å høre svensk.

– I vår bransje er det ganske få arbeidsplasser i Sverige, slik at hvis jeg skulle prøve noe nytt, måtte jeg flytte på meg. Jeg bor med min familie i Nødinge, et par mil nord for Gøteborg, og oppdaget at det er jo slett ikke så langt til Norge. Det er to timer hjemmefra så er jeg her i Sarpsborg, sier Lotta, som er blitt ukependler.

2024_05_06_4670

Fra offentlig til privat klinikk

Tidligere har hun jobbet blant annet på offentlige ortopediske klinikker i Sverige, der bransjen er organisert på en helt annen måte enn i Norge. En del av de ortopediske klinikkene drives der av landstinget (fylkeskommunen).

– I mine første tre år i yrket jobbet jeg i en privat klinikk, Team Olmed i Stockholm. Jeg har savnet mulighetene det gir å jobbe i en privat klinikk, det er et annet «driv» enn i en offentlig virksomhet. Jeg liker veldig godt systemet i Norge med NAV som gir lik behandling til alle, i motsetning til i Sverige der budsjettet til ortopediske hjelpemidler varierer ut fra hvor i landet du bor.

Da hun jobbet i Sverige, var det hovedsakelig ortoser til barn som var hennes arbeidsoppgave. Hun jobbet også en kort stund i et firma som produserte ortoser til hunder med artrose og andre plager.

Hos OCH Ortopedi jobber Lotta først og fremst med FES-ortoser til voksne pasienter som har nevrologiske forandringer og skader, som for eksempel slag og MS. FES-ortoser bruker elektrisk stimulering blant annet for å forbedre gange.

– Dette synes jeg er veldig inspirerende, og jeg har fått anvendelse av min ekstrautdanning i ganganalyse. Vi har et eget lite ganglaboratorium her på klinikken, der vi kan filme pasientene og analysere deres gangmønster, forteller hun.

2024_05_06_4637
2024_05_06_4651

Må søke om godkjenning

Lotta begynte å jobbe i OCH i 2021, og det var litt papirarbeid som skulle til for å bli offentlig godkjent ortopediingeniør i Norge. Da dette var i orden, var det bare å sette i gang å jobbe.

– Jeg synes OCH er en veldig attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. Vi har nye, freshe lokaler og bruker ny og spennende teknologi som FES-ortoser, DS-proteser og 3D-printing. I Sverige er det litt mer tungrodd, siden alt er offentlig. I Norge er det pasientens behov som står i fokus, i Sverige er det mer avhengig av budsjettene, forklarer hun.

Hun mener også at det er en fordel at OCH ligger under et stort, internasjonalt selskap som Össur – slik at hun har kolleger over hele verden. Dette kan Lotta og kollegene dra nytte av, blant annet i form av kurs og seminarer.

– Hvis jeg vil reise på kurs, er det ikke noe problem, jeg blir nesten «overstimulert», spøker hun.

Tilpasser arbeidstiden

Som ukependler med familie, setter Lotta også stor pris på at hennes arbeidsgiver er villig til å tilpasse arbeidstidene etter hva som passer for henne.

– Jeg har fri hver mandag, og fredag slutter jeg tidlig. Så jeg får mye tid hjemme selv om jeg jobber i Norge. Og så er det heller ikke langt – hvis de ringer fra skolen til barna så er det bare to timer hjem, sier hun.

Blant hennes svenske kolleger er det mange ulike arbeidstidsordninger, alt etter hva de trenger for å få hverdagen til å fungere.

– Vi har også veldig gode ordninger med blant annet tjenestepensjon og helseforsikring, sier Lotta.