1-3

Hvis jeg gjør jobben min, kan flere pasienter få hjelp

Tekst: Bjørnhild - Fjeld Foto: Tore Fjeld

Som teamkoordinator er Maxi Zoglowek (36) ansatt for å sørge for at ortopediingeniørene får bruke mest mulig tid på pasientene. Dette har gjort at klinikken kan behandle flere pasienter enn de gjorde tidligere.

Etter å ha jobbet mange år som sykepleier, var Maxi klar for å la yrkeskarrieren ta en ny retning.

– Jeg hadde lyst til å prøve en kontorjobb, og med to små barn ville jeg gjerne ha en jobb på dagtid. Jeg søkte egentlig på en annen stilling i OCH Ortopedi, som jeg ikke fikk. Men så fikk jeg tilbud om en nyopprettet prosjektstilling som teamkoordinator, forteller hun.

Nyutviklet stilling

Siden det aldri har vært en teamkoordinator ansatt ved OCH Ortopedisk klinikk i Tromsø, har Maxi i stor grad fått utvikle sin egen stillingsbeskrivelse.

– Jeg legger opp min egen arbeidsdag, og løser oppgaver der jeg ser at det er behov. Det handler mye om å organisere hverdagen for ortopediingeniørene – ringe leverandører, bestille produkter, ha kontakt med samarbeidspartnere og diverse andre administrative oppgaver, sier Maxi.

I likhet med for eksempel fastleger, har ortopediingeniører en del nødvendig papirarbeid som tar mye tid, i tillegg til tiden de bruker på pasientene. Dersom en teamkoordinator kan overta noen av disse oppgavene, kan ortopediingeniørene få plass til flere pasienter på timeplanen sin.

– Det viste seg raskt at det å ha en teamkoordinator gjør at klinikken kan behandle flere pasienter. Så da prosjektperioden var over, fikk jeg fortsette i fast stilling, forteller hun.

Helsefaglig fordel

Den viktigste egenskapen for en teamkoordinator er å ha gode administrative evner, men det kan også være fint å ha helsefaglig bakgrunn.

– Som sykepleier kjenner jeg til mange av faguttrykkene som brukes, det er en fordel. Det hender også at jeg har kontakt med pasienter, og da er sykepleierbakgrunnen helt klart til hjelp, sier Maxi.

Et eksempel på pasientkontakt, er for eksempel når OCH skal arrangere aktivitetsdag for benamputerte. Da tar Maxi kontakt med aktuelle kandidater og hører om de har lyst til å bli med.

Andre ganger dukker det opp mer spesielle oppdrag, som da vi måtte gjöre endringer i rutinene angående fotsenger som var tillatt brukt i vernesko.

– Da hjalp jeg ingeniör og ringte rundt og forhørte meg litt om hvordan dette kunne løses. Dette er jo sånt som er vanskelig å prioritere for en ortopediingeniør med full pasientliste, så der var det fint å kunne bidra. Jeg synes det er bra at OCH er villig til å gi pasientene det lille ekstra, sier hun.

Raus arbeidsgiver

Etter tre år i OCH Ortopedi, trives Maxi svært godt både med jobben og arbeidsgiveren.

– Jeg synes OCH er en veldig raus arbeidsgiver, og jeg føler meg godt ivaretatt. Jeg har stor fleksibilitet, for eksempel hvis jeg har behov for hjemmekontor en dag, får jeg anledning til det. Og så er det veldig hyggelige kolleger, vi har alltid felles lunsj og folk er veldig imøtekommende.

Hun synes også hun har lært mye av å jobbe i OCH, og har fått innblikk i en bransje hun kjente lite til fra før.

– Ortopeditekniske hjelpemidler er en smal nisje innen helsevesenet, men veldig viktig og spennende. Hver dag ser jeg hvor mye hjelpemidler kan gjøre for hverdagen til folk. Det kan komme noen inn her i rullestol, som går ut døra igjen med protese. Det er veldig fint å være en del av dette, sier Maxi.