Informasjonsbrosjyre nyamputerte

Denne brosjyren er ment til deg som har gjennomgått, eller er på vei til å gjennomgå, en benamputasjon – og vil kunne gi deg informasjon om det vanligste forløpet og hva OCH ortopedi kan hjelpe deg med.

PDF: (Åpnes i eget vindu) Informasjonsbrosjyre-nyamputerte.pdf