NYTT-TILBUD-VED-OCH-ORTOPEDI-5

NYTT TILBUD VED OCH ORTOPEDI

TEKST: BJØRNHILD FJELD – FOTO: TORE FJELD

FOTTERAPEUT PÅ KLINIKKEN PÅ HELSFYR

OCH Ortopedi har nå inngått samarbeid med autorisert fotterapeut Britt Tollefsen, som har fordypning i diabetes.

Årlig foretas opp mot 500 amputasjoner på grunn av diabetiske fotsår. Mange av disse amputasjonene kunne vært unngått med god, forebyggende fotpleie.

– Diabetiske fotsår er en av de største komplikasjonene knyttet til det å ha diabetes. I verste fall kan dette føre til amputasjon, noe som er en stor samfunnsøkonomisk kostnad, i tillegg til den menneskelige belastninge, sier Britt Tollefsen, som nylig har startet klinikk-tilbud som fotterapeut i OCH Ortopedi sine lokaler på Helsfyr.

Klinikkleder Lise Sundby Nybo ved OCH Ortopedi på Helsfyr mener det å få en fotterapeut vil gjøre at pasienter med diabetes får et enda bedre tilbud:

– Vi i OCH ønsker å ivareta behovene til diabetikere lokalt i avdelingen, gjerne i forbindelse med tilpasning av fotsenger og ortopediske fottøy hos ortopediingeniørene, sier hun.

Autorisert fotterapeut Britt Tollefsen er nå på plass hos OCH Ortopedi på Helsfyr i Oslo. – Jeg gleder meg til å jobbe i dette fagmiljøet, sier hun.
Viktig forebyggende tiltak

Personer med diabetes har ofte nedsatt følsomhet i føttene, og vil ikke selv oppdage om de er i fare for å utvikle sår.

NYTT-TILBUD-VED-OCH-ORTOPEDI-7
NYTT-TILBUD-VED-OCH-ORTOPEDI-6

– Ved å komme til en enkel undersøkelse hos fotterapeut én gang i året, kan man enkelt oppdage om pasienten har risiko for å få fotsår, forklarer Britt Tollefsen.

Personer med diabetes skal ha årskontroll hos fastlegen, men under halvparten av pasienter med diabetes type 2 får, eller tar, denne kontrollen. Pasienter med type 1 følges opp på sykehus og blir i større grad kontrollert der. Det jobbes både fra Diabetes- og Fotterapeutforbundet for at fotterapeuter kan utføre årskontrollen ettersom det er en kompetanse en fotterapeut med diabetes-fordypning innehar.

– Mange er ikke klar over hvor viktig det er, mens for andre spiller nok dessverre økonomi en rolle. Fotterapiforbundet jobber for at det skal bli gratis for diabetespasienter med én årlig fotterapeutundersøkelse hvert år.

Viser det seg at du har høy risiko for å utvikle fotsår, bør du undersøkes av fotterapeut jevnlig, hver 6.- 8. uke.

– Er det noe du kan gjøre selv, for å unngå å komme i faresonen?

– Undersøk føttene dine selv ved hjelp av et speil du legger på gulvet, da er det enklere å se om det er sår som holder på å utvikle seg. Det er også viktig å riste skoene før du tar dem på deg. En liten stein i skoen kan i verste fall gi et sår som kan føre til store problemer, sier Britt.

NYTT-TILBUD-VED-OCH-ORTOPEDI-2

Samarbeid med ortopediingeniører
Dersom det viser seg at du har økt risiko for fotsår, er trykkavlastning et viktig tiltak. Dette kan løses ved hjelp av ortopediske fotsenger og spesialsko.

– Jeg gleder meg til å samarbeide med OCH Ortopedi sine ortopediingeniører, og synes det er spennende å få lov til å jobbe i et fagmiljø som dette, sier fotterapeuten.

Med lokaler i samme hus, vil OCH kunne anbefale pasienter å gå til fotterapeuten – og motsatt.

For å jobbe som fotterapeut, må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

– Mange forveksler fotterapeuter med fotpleiere. En fotpleier jobber først og fremst med det estetiske, som filing av negler, mens fotterapeuter er helsepersonell som har utdanning i føttenes muskler, skjelett og hud, forklarer Britt.

NYTT-TILBUD-VED-OCH-ORTOPEDI-4
NYTT-TILBUD-VED-OCH-ORTOPEDI-1