2024_05_02_7029

– Som fysioterapeut kan jeg lære pasientene å bruke hjelpemidlene best mulig

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Som fysioterapeut med idrettsbakgrunn synes Mari Backe (36) det er veldig interessant å jobbe med fysisk aktivitet for protesebrukere. I OCH Ortopedi har hun ansvar for blant annet treningsgrupper og aktivitetsdager.

Etter å ha jobbet som kommunal fysioterapeut, fikk Mari jobb ved klinikken til OCH Ortopedi på Lillehammer høsten 2022.

– Jeg hadde vært borti protesebrukere før, men opplevde at de gikk litt «under radaren» i den kommunale fysioterapien. Det å få jobbe med ortopediske hjelpemidler syntes jeg var en spennende mulighet. Her får jeg dessuten møte pasientene tidlig i prosessen, og være med og påvirke den videre rehabiliteringen, sier hun.

Aktivitetsdager og FES-ortoser

Maris arbeidsoppgaver er varierte, og ganske annerledes enn da hun jobbet som kommunal fysioterapeut. Blant annet har hun ansvar for aktivitetsdager og treningsgrupper for protesebrukere, både på Lillehammer og andre steder i landet.

 

Hun har også egne pasienter som trenger fotsenger, samt pasienter som bruker såkalte FES-ortoser.  Disse fungerer slik at man bruker elektrisk stimulering for å få økt mobilitet og bedre gange, og brukes blant annet på pasienter med slag, multippel sklerose (MS) eller cerebral parese (CP).

– Jeg mener OCH Ortopedi er veldig flinke til å se fremover, og ta i bruk ny teknologi som kan hjelpe nye grupper av pasienter. FES-ortoser er veldig spennende å jobbe med, sier Mari.

 

Viktig bidrag fra fysioterapeuter

Fysioterapeuter kan bistå og veilede til mer aktivitet og bruk av hjelpemiddelet i hverdagen.

– Jeg mener alle ortopeditekniske klinikker bør ha en fysioterapeut ansatt. Ortopediingeniørene er veldig flinke på det som handler om selve hjelpemiddelet, mens vi fysioterapeuter kan mye om hvordan pasienten skal bruke kroppen riktig. Hvis vi samarbeider får vi en tverrfaglighet som kan bidra til at pasienten får en bedre mestring. Det handler om å se hele mennesket, mener Mari.

Da hun begynte i OCH kom hun inn i et fremoverlent miljø som var opptatt av trening og aktivitet. Dette bør være interessant for flere med fysioterapeut-utdannelse, mener hun.

– Selv om jeg er alene som fysioterapeut her på klinikken, har jeg blitt en naturlig del av teamet. Ortopediingeniørene er flinke til å bruke meg når de har pasienter som kan ha nytte av min kompetanse.

Mari mener det i fremtiden blir stadig viktigere å jobbe med fysisk aktivitet for protesebrukere og andre som trenger hjelpemidler.

 

2024_05_02_7177

– Flere får ortopediske hjelpemidler, og de lever lengre med hjelpemidlene. Men de kan ikke bare få hjelpemidlene – de må også lære å bruke dem. Her kan vi fysioterapeuter bidra i stor grad.