Artrose i knær er et voksende problem i den vestlige verden. Tall fra diagnostisering viser at ca.10 % av befolkningen i Norge eldre enn 55 år har påvist artrose i kneledd.

Behandling av artrose kan være avlastning med ortose. Ortosen virker stabiliserende og smertelindrende og motiverer til økt aktivitet og trening.

Leg. fysioterapeut Markus Sundberg informerer om:

  • Resultater fra studier om ortosebruk for artrosepasienter
  • For hvilke pasienter funger denne løsningen best?
  • Hvordan fungerer avlastningen i praksis?
  • Hvordan kan dine pasienter teste ut effekten ved bruk av ortose?
  • Morgenmøte kl 07.30.
    Vi serverer enkel frokost & frukt
  • Ettermiddagsmøte kl 16.30.
    Enkel bevertning & frukt

Møtet varer ca. 1 time

Påmelding: innen 12.mars til oslo@och.no

Telefon 23 28 82 00

Ankomst: T-bane: Linje 2 mot Ellingsrudåsen (Lindeberg stasjon), alternativt buss nr. 79 eller 25 (holdeplass Jeriko skole eller Lindeberg senter).

Vi har begrenset med parkeringsplasser og oppfordrer til å benytte kollektive alternativer.

Hvis du har behov for bil kan p-plass i nærheten av Lindeberg T-bane benyttes. Adresse: OCH ortopedi, Jerikoveien 20, 1067 Oslo