Det er viktig for oss i OCH ortopedi å kunne gi barn som har behov for ortopediske hjelpemidler en vennlig og trygg mottakelse, den beste behandling og et optimalt produkt.

For å oppnå dette, er det viktig med et godt samarbeid mellom ortopediingeniøren, barnet og foresatte.
Vi jobber ofte i tverrfaglige team og klinikker som består av bl.a. legespesialist, fysioterapeut og ergoterapeut. Her legges det en plan for behandling og videre oppfølging av barnet. Bruk av ortoser er ofte en del av et opplegg hvor fysioterapi, operasjoner og botoxbehandlinger også kan være aktuelt.

Det ortopediske hjelpemiddelet rekvireres av legespesialist og dekkes fullt ut av NAV. Unntaket er eventuell egenandel på sko.

Her kommer en kort beskrivelse av noen av de ortosetypene vi kan tilby:

  • Ankel-/fotortoser (AFO) Tilpasses barn med spissfot, droppfot eller instabil ankel. Ortosene lages med eller uten ledd. Dette bestemmes ut i fra grad av feilstilling og hvilken funksjon man ønsker å oppnå. AFO kan også være til hjelp ved kneproblematikk som f.eks. overstrekk.
  • Supramalleolær ortose (SMO) Dette er en ortose som avsluttes litt ovenfor ankelleddet. Denne ortosen gir stabilitet sideveis, men tillater bevegelse opp og ned.
  • Ståskall Brukes som et ståhjelpemiddel. Det lages i plast etter modeller som tas frem digitalt.
  • Helben/kne-ankel-fotortoser (KAFO) Disse lages med eller uten ledd i kne og ankel. KAFO med ledd lages bl.a. til barn med MMC (ryggmargsbrokk). KAFO uten ledd kan lages til barn som trenger mye stabilitet og støtte ved stå- og gangtrening, bl.a. til barn med CP.
  • Korrigerende ortoser til barn med klumpfot. Se utfyllende beskrivelse under fanen “klumpfotortoser”.
  • Sittekorsetter og andre individuelt tilpassede sittehjelpemidler For barn som trenger stabilisering av overkroppen.
  • Hofteabduksjonsortoser Tilpasses barn med ulike grader av hofteleddsdysplasi.
  • Spesialsko Sko med ekstra stabilitet som brukes i kombinasjon med Dersom barnet bruker en plasskrevende ortose, kan det tilpasses sko som gir god plass til denne.
  • Hånd-, albue- og kneortoser er andre eksempler på ortosetyper vi produserer og tilpasser.

Hvordan produseres en ortose?

Måltaking gjøres ved hjelp av fotografering, skanning eller gipsavstøpning, for så å bli modellert før produksjonen kan starte.

Ortosen kan lages i flere forskjellige materialer. Eksempler på dette er karbon, termoplast, herdeplast, lær, lycra og silikon.

Design og materiale bestemmes ut ifra hvilken funksjon ortosen skal ha. Barnet kan selv velge farge og mønster, noe som også gjør det mer lystbetont.

Noen ortosetyper er prefabrikerte og krever mindre tilpasning.