Hva er en benortose?

En lang benortose er en skinne som brukes for å støtte eller korrigere et ben. Den kan være montert på sko eller en såle til å bruke i sko. Den har et kneledd som kan være åpent eller ha låst.

Hvem rekvirerer ortosen?
Lange benortoser kan rekvireres av legespesialist; ortoped, revmatolog, nevrolog, fysikalsk medisiner, eller av en annen lege med rekvisisjonsrett godkjent av Helsedirektoratet. Legeuttalelsen kan gjelde for inntil fem år.

Når brukes benortoser?
Lange benortoser brukes for å støtte eller korrigere et ben på grunn av lammelse som følge av ryggmargskade eller ryggmargsbrokk, feilstillinger og /- eller lammelse i ankel og kne som følge av polio, instabilitet i kneet osv.

Hvordan tilpasses ortosen?

  • Konsultasjon: Det blir tatt mål og et riss av benet. Noen ganger er det nødvendig å ta en gipsavstøpning.
  • Konsultasjon: Ortosen blir prøvet.
  • Konsultasjon: Levering. Det kan ofte bli aktuelt med flere prøvinger før ortosen kan gjøres ferdig.