Hvem rekvirerer proteser?
Ved behov for benprotese, rekvireres dette ofte av ortopeden ved den kirurgiske avdelingen du er eller har vært innlagt.

En protese kan også rekvireres av andre leger hvis du er utskrevet. Dette må være en legespesialist med rekvisisjonsrett; ortoped, revmatolog, nevrolog, fysikalsk medisiner eller av en annen lege med rekvisisjonsrett godkjent av Helsedirektoratet.
Ortopediingeniøren er den som tar mål til protesen og tilpasser den. Hvis du er innlagt på sykehus for å få din første protese, vil du også alltid møte en fysioterapeut som kommer til å hjelpe deg med opptreningen. Legen, ortopediingeniøren og fysioterapeuten vil sammen forsøke å finne den beste løsningen på ditt problem.