Dagens OCH – hvem er vi

I Norge har OCH Ortopedi klinikker i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, Møre & Romsdal samt Rogaland.

Sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Finland og på Island; er vi I dag den største klinikkvirksomheten i hele Norden innen ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser og ortopedisk fottøy).

Vi er alle stolte medlemmer av Össur familien og sammen med alle våre kolleger fokuserer vi på å bruke vår innsats og kompetanse til at mennesker, uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger; får forbedret sin bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet.

Les mer om Össur på https://www.ossur.com/corporate/team-ossur og om Össur Nordic på www.ossur.se