Skip to content
Menu

Dine rettigheter

ORTOPEDISKE HJELPEMIDLER

Individuelt tilpassede proteser, ortoser og ortopedisk fottøy som skal erstatte en tapt legemsdel eller gjenopprette tapt funksjon i bevegelsesorganene. Du vil finne nyttig informasjon om blant annet ortopediske hjelpemidler hos Norsk Helseinformatikk her

For å kunne få dekket utgifter til et ortopedisk hjelpemiddel må det foreligge en søknad fra godkjent spesialist, søknaden er godkjent når NAV har fattet et positivt vedtak.
Følgende spesialister har godkjenning til å søke: Spesialist i ortopedisk kirurgi, indremedisin, revmatologi, pediatri, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering samt sykehuslege med fullmakt.

Les mer om kriterier for å få godkjent rekvisisjon på ortopediske hjelpemidler på lovdata sin side her  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-18-336 )

Henvisning

Hvis du har søknad

  • Vil vi hjelpe med i forbindelse med videre saksgang
  • Har allerede en innvilget søknad, vil vi ta mål, produsere, levere og gi veiledning i bruk av hjelpemiddelet.

Hvis du ikke har søknad

  • Vi vil foreta en vurdering. Viser det seg at det er grunnlag for å kunne søke har vi private ortopeder som kan hjelpe med dette.
  • Dersom vi vurderer at grunnlaget for å kunne søke om støtte ikke er til stede, vil vi på bakgrunn av en vurdering kunne gi deg råd og veiledning. Om du ønsker, kan vi produsere og levere hjelpemiddel som betales privat eller som dekkes av forsikring.

Egenbetaling

NAV har meddelt følgende om satser for egenbetaling/stønadsbeløp:

ORTOPEDISKE HJELPEMIDLER

  • Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy og spesialsko, voksne fra kr. 700 – kr. 1100 pr. par
  • Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy og spesialsko, barn under 10 år fra kr. 425 – 625 pr. par
  • Egenbetaling fotsenger kr. 235 pr. stk.

Egenandel – fotsenger.

Det er en egenandel på kr. 235 pr. stk, kr. 470 pr. par. Dersom spesialist har godkjent at brukeren har behov for hyppig utskiftning av fotseng på grunn av forebygging eller behandling av alvorlige sårdannelse ved diabetes mellitus, dekkes utgiftene for mer enn et par fotsenger pr. år fullt ut.

Egenandel – ortopedisk spesialsydd fottøy.

Det ytes stønad til anskaffelse av inntil to par ortopedisk sydde sko pr. år. Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det er en egenandel på kr. 700-1100  pr. par for voksne og kr. 425-625 pr. par for barn under 10 år. Når det gis dispensasjon fra antallsbegrensningen dekkes utgiftene fullt ut fra og med par nr. tre (fra 2.år).

Egenbetaling – spesialsko.

Det ytes stønad til anskaffelse av inntil to par spesialsko pr. år. Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen. Folketrygden dekker de første kr. 1.735 (inkl.mva) av utsalgsprisen på spesialsko.
Når det gis dispensasjon fra antallsbegrensningen dekkes utgiftene fullt ut fra og med par nr. tre (fra 2.år).

Lov om folketrygd §10-7

Del IV. Ytelser ved sykdom m.m.
Kapittel 10. Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet.

Forskriften

F18.04.1997 nr 336 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk

Rundskrivet

Ortopediske hjelpemidler omfatter proteser, ortoser og ortopedisk fottøy.

Ortopediske hjelpemidler – Dine rettigheter hos NAV

For å få støtte til ortopediske hjelpemidler må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Hjelpemiddelet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå, og det må være rekvirert av godkjent spesialist. En forutsetning for at du skal få stønad er at en leverandør som har rammeavtale med NAV leverer det ortopediske hjelpemiddelet.