Dine rettigheter

For å kunne få dekket utgifter til et ortopedisk hjelpemiddel må det foreligge en søknad fra godkjent spesialist, søknaden er godkjent når NAV har fattet et positivt vedtak.

Følgende spesialister har godkjenning til å søke: Spesialist i ortopedisk kirurgi, indremedisin, revmatologi, pediatri, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering samt sykehuslege med fullmakt.

Les mer om kriterier for å få godkjent rekvisisjon på ortopediske hjelpemidler på lovdata sin side her

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-18-336 )

Henvisning og egenbetaling

En forutsetning for at du skal få stønad er at en leverandør som har rammeavtale med NAV leverer det ortopediske hjelpemiddelet.

Dine rettigheter hos NAV

For å få støtte til ortopediske hjelpemidler må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg.

Hjelpemiddelet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå, og det må være rekvirert av godkjent spesialist.

Lov om folketrygd §10-7

Del IV. Ytelser ved sykdom m.m.

Kapittel 10.

Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet.

Forskriften

F18.04.1997 nr 336

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk

Rundskrivet

Ortopediske hjelpemidler omfatter proteser, ortoser og ortopedisk fottøy.