Marte G. Nilsen

Marte G. Nilsen
Avdeling: Helsfyr
  • Utdannet ortopediingeniør fra OsloMet i Oslo Norge, 2018-2021
  • Turnustjeneste 2021- 2023