Oslo med omegn

Helsfyr

Lysaker

Besøksklinikker - Oslo med omeng

SunnaasOCH ved Sunaas sykehus holder åpent tirsdager og torsdager 09:00 – 15:00.

Ortopediingeniørene på Sunnaas heter Karen Alkanger og Mette Mjelde, og er på Sunnaas hver tirsdag og torsdag.

I tillegg er ortopediingeniør Kristina Tominich tilstede som ekstraressurs ved protesetilpasninger. Hun har også klinikk en onsdag pr. mnd for å følge opp pasienter på Nesodden som for eksempel tidligere har vært på Sunnaas.

Nana Lise Broch deltar i analyser knyttet til bevegelseslaboratoriet ved sykehuset.De tar alle mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel.

Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene, legene og ergoterapeutene i klinikken.

OCH ved Akershus universitetssykehus holder åpent på fredager.

Ortopediingeniørene på AHUS heter Linn Ottem-Frydenberg og Kavita Kerai, og er på AHUS hver fredag. De tar alle mål og tilpasser proteser og ev andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel. Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene og kirurgene i klinikken.

OCH ved Martina Hansen holder åpent mandager og torsdager 09:00 – 15:00

Ortopediingeniørene på Martina Hansens Hospital heter Torjus Snare og Katrine Wennersteen, og er på MHH hver mandag og torsdag. De tar begge mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel.

Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene, kirurgene og ergoterapeutene i klinikken.

OCH ved Diakonhjemmet åpent fredager etter avtale 08:30 – 11:30

Ortopediingeniøren på Diakonhjemmet heter Mads Truelsen, og er på Diakonhjemmet tirsdag og fredag etter avtale.

De tar begge mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel. Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene, kirurgene og ergoterapeutene i klinikken.

OCH ortopedi ved Fram holder åpent mandager eller etter avtale/behov.

Ortopediingeniøren på Fram heter Mads Truelsen, og er på Fram hver mandag. Han tar alle mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel. Ortopediingeniøren har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene i klinikken.

Ålesund

Ordinær åpningstid

Mandag – Torsdag: 08:15 – 15:45

Fredag: 08:15- 14:45

 

Ystenesgata 6b, 6003 Ålesund

Postadresse: PB. 68, 6001 Ålesund

Besøksklinikker - Møre og Romsdal

OCH ved Molde Sykehus:
Ukentlig – Onsdager kl. 10:00 – 17:00 og torsdager kl. 08:00 – 15:00

Timebestilling og andre henvendelser rettes til OCH Ortopedi Oslo
Tlf.: 23 28 82 00 – Epost: oslo@och.no

Ortopediingeniørene som er på Molde sjukehus heter Mads Bjørn Troelsen, Bridget Darko, Marte Gjerde Nilsen og Kenneth Heggdal. De er på Molde hver onsdag og torsdag. De tar mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel. Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene og kirurgene i klinikken

OCH ved Kristiansund Sykehus:

Tirsdager kl. 10:00 – 18:00 og onsdager kl. 09:00 – 17:00 (oddetallsuker)
Timebestilling og andre henvendelser rettes til OCH Ortopedi Oslo
Tlf.: 23 28 82 00 – Epost: oslo@och.no

Ortopediingeniøren på Kristiansund sjukehus heter Sondre Rike, og er i Kristiansund hver tirsdag og onsdag. Han tar alle mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel. Ortopediingeniøren har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene og kirurgene i klinikken

Besøksklinikker - Østfold

Informasjon kommer

Informasjon kommer

Informasjon kommer

Informasjon kommer

Lillehammer

Ordinære åpningstider

Mandag – Fredag 08:00- 15:30

OCH Ortopedi Innlandet holder påskestengt fra mandag 25. mars  til mandag 1. april.

 

Besøksklinikker - Innlandet

Sykehus Innlandet avdeling Gjøvik:

OCH Gjøvik holder som regel åpent mandag til og med torsdag 09:00 – 15:00. Ring OCH Ortopedi- på Tlf. 61247330 for avtale.

OCH har helt siden 1980 hatt lokalisasjoner på sykehuset, og vi har ett tett samarbeid med andre yrkesgrupper som leger, sykepleiere og fysioterapeuter.

OCH Ortopedi’s klinikk på Gjøvik, ligger på bakkeplan rett til venstre når du kommer inn hovedinngangen. Her deler vi venterom med blant annet diabetespoliklinikken. Vi har ingen resepsjon, men bank på døren for å få hjelp, eller sitt og vent til du blir ropt opp, om du allerede har en avtale. Vi er stort sett bemannet mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.

Alle forespørsler angående timebestilling og andre henvendelser rettes til OCH Ortopedi- Tlf. 61247330

Informasjon kommer

OCH Fagernes holder åpent hver tredje uke.

Ta kontakt med OCH Lillehammer for timebestilling eller nærmere avtale.

Informasjon kommer

Tromsø

Din forespørsel

For å kunne hjelpe deg på best mulig vis, er det nødvendig med utfyllende informasjon om din forespørsel.

Du kan velge flere alternativ
Du kan velge begge alternativene

Ordinære åpningstider

Ma – Fre: 08:30 – 15:30

Nerstranda 9, 9008 Tromsø

Postadresse: Boks 949, 9260 Tromsø

Besøksklinikker - Nord-Norge

Kirkenes er vi tilstede og har brukerkonsultasjoner ca. en gang i måneden for de pasientene som ikke kan reise til Tromsø av en eller annen grunn.

Er en klinikk og ett sykehus vi besøker ofte – vi behandler pasienten der de befinner seg i rehabiliteringsmiljøet i gjenopptrening på klinkken