OCH Ortopedi AS – Etiske retningslinjer for handel

Bedriftene i den norske ortopeditekniske bransjen har via bransjeforeningen OVL utviklet vedlagte etiske retningslinjer for handel (CoC). Etisk handel er viktig for OCH Ortopedi AS, og derfor bestreber vi oss på å sørge for at disse retningslinjene blir fulgt i hele vår virksomhet.

Last ned PDF her