Forretningsidé

Vi forbedrer menneskers mobilitet og livskvalitet

OCH ortopedi AS er en norsk ortopedibedrift som, i samarbeid med søsterbedrifter, pasienter, annet helsepersonell og NAV; skal bidra til å forbedre enkeltindividers livskvalitet ved hjelp av rådgivning, behandling, produksjon, utvikling og tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

OCH ortopedi AS skal, gjennom:

  • en kvalitetsbevisst organisasjon med fokus på hele mennesket
  • høyt kvalifiserte, kompetente, kreative, nysgjerrige, forandringsvillige ortopediingeniører, ortopediteknikere og andre medarbeidere
  • optimale produkter og materialer

sikre fornøyde og lojale kunder ved å være en markedsledende ortopedibedrift som dekker bevegelseshemmedes behov for proteser, ortopedisk fottøy og ortoser ihht gjeldende NAV- avtale og vedtak basert på godkjent rekvirent.